אמר את דברו

תרגומים

אמר את דברו

décider, trancher, vouloir