אלטע זכען

תרגומים

אלטע זכען

(ˈʔalte ˈzaxen)
noun masculine