אלוהים אדירים!

תרגומים

אלוהים אדירים!

sapristi! interj.