אי-ביצוע

תרגומים

אי-ביצוע

inexécution, non-exécution