אין צורך לומר

תרגומים

אין צורך לומר

inutile de dire