אין ספור

תרגומים

אין ספור

innombrable, incalculable