אין ספור

תרגומים

אין ספור

incalculable, innombrable