אין סופי

תרגומים

אין סופי

infini, illimité, absolu