איחר את הרכבת

תרגומים

איחר את הרכבת

rater le train, manquer le train