איחר את הרכבת

תרגומים

איחר את הרכבת

manquer le train, rater le train