איחה את הקרעים

תרגומים

איחה את הקרעים

colmater les brèches, combler les écarts