איבד צלם אנוש

תרגומים

איבד צלם אנוש

perdre toute dignité humaine