איבד עשתונותיו

תרגומים

איבד עשתונותיו

perdre ses facultés