איבד משקל

תרגומים

איבד משקל

maigrir, perdre du poids