איבד אשליותיו

תרגומים

איבד אשליותיו

être désenchanté, perdre ses illusions