איבדה את בתוליה

תרגומים

איבדה את בתוליה

être déflorée, perdre sa virginité