אט

תרגומים

אט

(ʔat)
adverb
literary אט אט נכנס הקהל לאולם.