אחת שתיים

תרגומים

אחת שתיים

à la va-vite, rapidement