אחת ולתמיד

תרגומים

אחת ולתמיד

une fois pour toutes