אחר מעשה

חיפושים הקשורים ל אחר מעשה: התיישנות
תרגומים

אחר מעשה

après-coup, a posteriori