אחרת

תרגומים

אחרת

(ʔaˈxeʁet)
adverb
1. אפשר לנתח את הנתונים אחרת. הורות אחרת
2. literary אל תרעיש, אחרת תיענש!