אחז באמצעים

תרגומים

אחז באמצעים

prendre des mesures