אחז את העניים

תרגומים

אחז את העניים

duper, leurrer, tromper