אחז את העניים

תרגומים

אחז את העניים

tromper, duper, leurrer