אחזור מידע

תרגומים

אחזור מידע

(ʔixˈzuʁ meiˈda)
noun masculine plural אִחְזוּרֵי מֵידָע (ʔixzuˈʁej mejˈda)
computers