אחד מעשרה

תרגומים

אחד מעשרה

un dixième, un sur dix