אחד מן השתים

תרגומים

אחד מן השתים

de deux choses l'une