אוריינטלי

תרגומים

אוריינטלי

(ʔoʁjenˈtali)
adjective
feminine אוֹרְיֶנְטָלִית (ʔoʁjenˈtalit) , plural masculine אוֹרְיֶנְטָלִיִּים (ʔoʁjenˈtalijim) , plural feminine אוֹרְיֶנְטָלִיּוֹת (ʔoʁjenˈtalijot)
שווקים אוריינטליים