אופכא מסתברא!

תרגומים

אופכא מסתברא!

bien au contraire!