אומרים ש-

חיפושים הקשורים ל אומרים ש-: כס
תרגומים

אומרים ש-

il paraît que, on dit que