אויה

תרגומים

אויה

(ʔoˈja)
interjection
oldFashioned אויה לי! היש מכאוב כמכאובי? אויה לי! חליתי בחצבת.