אודה ולא אבוש

תרגומים

אודה ולא אבוש

j'avoue sans honte