אובייקטיביות

תרגומים

אובייקטיביות

(ʔobjekˈtivijut)
noun feminine
סובייקטיביות אובייקטיביות עיתונאית