אג"ם

חיפושים הקשורים ל אג"ם: קמב"ץ
תרגומים

אג"ם

(ʔaˈgam)
initials
military קָצִין אָגָ"ם