אבד עליו הכלח

תרגומים

אבד עליו הכלח

devenir caduc