א"ש

תרגומים

א"ש

(ʔaʃ)
initials
military א"ש לילה