שלח ידו ב-


חיפושים הקשורים ל שלח ידו ב-: עצר ברוחו
תרגומים

שלח ידו ב-

voler, dérober