קורות

תרגומים

קורות

(koˈʁot)
noun feminine
אחי תיאר את קורותיו במסע.