צרם את האוזן


חיפושים הקשורים ל צרם את האוזן: כרה אוזן
תרגומים

צרם את האוזן

écorcher l'oreille