סמך ידיו על-


חיפושים הקשורים ל סמך ידיו על-: איפכא מסתברא, פור
תרגומים

סמך ידיו על-

approuver, agréer