נשען על חברו

תרגומים

נשען על חברו

se fier à son ami