נשמט מהזיכרון

תרגומים

נשמט מהזיכרון

être omis, être oublié