לעומת

תרגומים

לעומת

en comparaison de, contrairement à, face à (leʔuˈmat)
adverb
1. אש עזה ניתכה לעומתם.
2. כיוון הלכתי לעומתה.
3. זה לעומת זה לעומת זאת