כש-


חיפושים הקשורים ל כש-: כן, עץ
תרגומים

כש-

quand, lorsque