כשם ש-


חיפושים הקשורים ל כשם ש-: אך
תרגומים

כשם ש-

ainsi que, tout comme