כדי לצאת ידי חובה


חיפושים הקשורים ל כדי לצאת ידי חובה: יצא כלעומת שבא
תרגומים

כדי לצאת ידי חובה

par acquis de conscience