ידו על העליונה


חיפושים הקשורים ל ידו על העליונה: יצא לתרבות רעה
תרגומים

ידו על העליונה

avoir le dessus