הסביר פנים


חיפושים הקשורים ל הסביר פנים: העמיד פנים, כריזמטי
תרגומים

הסביר פנים

se montrer aimable