בלתי

תרגומים

בלתי

(bilˈti)
conjunction

אין עונְשים בלתי אם מזהירים.

בלתי

(bilˈti)
prefix
בלתי אפשרי בלתי הפיך בלתי נמנע