אחרי כי


חיפושים הקשורים ל אחרי כי: נקודה
תרגומים

אחרי כי

puisque, vu que, attendu que